Mgr. Jana Gabrišová

Predmety:

Občianska náuka, Etická výchova, Spoločenskovedný seminár, Dejiny filozofie

Triedy:

Kvinta, I.A, sexta, II.D, septima, III.D, IV.C, IV.D, semináre 3. a 4. ročník

V školstve (na Gamči) od:

1987/88 (1995/96)

Triednictvo:

3.D (n)

Aprobácia:

Slovenský jazyk – Občianska náuka – Etická výchova

Vzdelanie:

2009-2016 kreditové vzdelávanie

1996 1. atestácia z predmetu etická výchova

1987 Mgr., Pedagogická fakulta, stredoškolská učiteľka slovenský jazyk- občianska náuka

Ďalšie aktivity:

Výchovná poradkyňa. Spolupráca so školskou psychologičkou. Organizovanie návštev v NR SR, na súdnych pojednávaniach, organizovanie aktuálnych podujatí. Príprava študentov na Olympiádu ľudských práv, na súťaž Mladý Európan

Konzultácie pre študentstvo:

gabrisova1@gamca.sk
Osobne každý pracovný deň po dohode. V pondelok od 15.00 do 15.30Kabinet je vľavo od vrátnice na prízemí.

Konzultácie pre rodičov:

gabrisova1@gamca.sk. Osobne každý pracovný deň po dohode. V pondelok od 15.00 do 15.30Kabinet je vľavo od vrátnice na prízemí.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2017/18