Mgr. Iveta Venglošová

Predmety:

Telesná a športová výchova

Triedy:

Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Sexta, 1.B, 2.B, 2.C, 2.D, 3.D, 4.B a 4.C

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

Sexta

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

venglosova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

venglosova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisiía

Aktualizované pre školský rok 2016/17