Mgr. Gabriela Pavlendová

Predmety:

Informatika, Seminár z informatiky

Triedy:

Kvarta, Kvinta, 3.B, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

pavlendova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

pavlendova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17