Mgr. Emília Čellárová

Predmety:

Informatika, Legoinformatika

Triedy:

Príma, Sekunda, Tercia, Kvinta, Sexta, Septima, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 2.D a 3.B

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

3.D (n)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

cellarova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

cellarova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17