Mgr. Dezider Andor

Predmety:

Telesná a športová výchova (chlapčenské skupiny)

Triedy:

Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, Kvinta, Sexta, Septima, 1.C, 1.D, 2.D a 4.C

V školstve (na Gamči) od:

1979/80 (-/-)

Triednictvo:

Sexta (n)

Aprobácia:

Telesná výchova – BV

Vzdelanie:

1978 Mgr., FTVŠ UK, Bratislava

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

Konzultácie podľa potreby – andor@gamca.sk.

Konzultácie pre rodičov:

Konzultácie podľa potreby – andor@gamca.sk.

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17