Mgr. Dana Gajdošová

Predmety:

Matematika, Informatika, Legoinformatika, Seminár z informatiky

Triedy:

Sekunda, Tercia, Kvarta, Sexta, Septima, 1.B, 1.C, 1.D, 2.B, 2.C, 2.D, 3.C a 3.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

3.D

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

gajdosova@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

gajdosova@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17