Ing. Michal Ješš, PhD.

Predmety:

Ekonómia

Triednictvo:

3.B, 3.C, 3.D, 4.B, 4.C a 4.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

jess@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

jess@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17