Ing. Mgr. Štefan Horvát

Predmety:

Fyzika, Laboratórne cvičenia z fyziky, Seminár z fyziky, Technika

Triedy:

Sekunda, Tercia, Kvarta,1.B, 1.C, 2.D, 3.B a 3.D

V školstve (na Gamči) od:

–/- (-/-)

Triednictvo:

1.D (n)

Aprobácia:

Vzdelanie:

Ďalšie aktivity:

Konzultácie pre študentstvo:

horvat@gamca.sk

Konzultácie pre rodičov:

horvat@gamca.sk

< Naspäť na zoznam profesorov a predmetových komisií

Aktualizované pre školský rok 2016/17