Profesori a PK

V školskom roku 2017/18 máme na škole 55 profesoriek a profesorov, ktorí patria pod 10 predmetových komisií (“kabinetov”) a skoro všetci sú aj triednymi resp. zástupcami niektorej z tried.

Kabinety

Zoznam predmetových komisií:

PK matematiky
PK anglického jazyka
PK biológie, chémie
PK dejepisu, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy, dejín umenia
PK fyziky
PK geografie, etickej výchovy, náboženskej výchovy, ekonómie
PK informatiky
PK nemeckého jazyka
PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry
PK telesnej a športovej výchovy

Triedni

 
Zoznam tried a ich triednych (náhradných triednych) profesoriek a profesorov:

Príma A – Pavla Ňuňuková (Miroslava Fekiačová)
Príma B – Mária Godálová (Monika Gibová)
Sekunda – Sylvia Martinkovičová (Martina Košťálová)
Tercia – Veronika Královičová (Katarína Sobeková)
Kvarta – Lucia Leskovjanská (Katarína Balanová)

Kvinta – Marcela Kratkoczká (Shahzad Chaudhary)
Sexta – Juraj Holiš (Michal Eliáš)
Septima – Iveta Venglošová (Dezider Andor)
Oktáva – Lucia Šimová (Zuzana Folvarčíková)

I.A – Štefan Horvát (Hana Tichá)
I.B – Denisa Filová (Lenka Doležalová)
I.C – Katarína Gulai (Darina Jurčová)

II.B – Monika Porkertová (Matúš Miškovčík)
II.C – Daniela Veselovská (Edita Držíková)
II.D – Klaudia Knotková (Jaroslava Hrabalová)

III.B – Petra Hrašková (Tomáš Jajcaj)
III.C – Monika Rybárová (Jana Hýbalová Ovšáková)
III.D – Nadežda Bittnerová (Jana Gabrišová)

IV.B – Miroslava Nitonová (Martin Kollár)
IV.C – Roman Vaško (Adriana Bahidská)
IV.D – Dana Gajdošová (Emília Čellárová)

Abecedne

Abecedný zoznam profesorského zboru:

Dezider Andor

Viera Babišová
Adriana Bahidská
Katarína Balanová
Eduard Batmednijn
Nadežda Bittnerová
Vladimír Burjan

Emília Čellárová

Lenka Doležalová
Edita Držíková

Michal Eliáš

Miroslava Fekiačová
Denisa Filová
Zuzana Folvarčíková
Zuzana Frková

Jana Gábrišová
Dana Gajdošová
Monika Gibová
Mária Godálová
Katarína Gulai

Juraj Holiš
Michaela Honcová
Štefan Horvát
Jaroslava Hrabalová
Petra Hrašková
Jana Hýbalová Ovšáková

Shahzad Chaudhary

Tomáš Jajcaj
Michal Ješš
Darina Jurčová

Klaudia Knotková
Martin Kollár
Martina Košťálová
Matej Králik
Veronika Královičová
Marcela Kratkoczká

Lucia Leskovjanská

Martina Maniurová
Sylvia Martinkovičová
Matúš Miškovčík

Miroslava Nitonová
Pavla Ňuňuková

Gabriela Pavlendová
Daniela Pellerová
Monika Porkertová

Monika Rybárová
Katarína Sobeková

Lucia Šimová

Zuzana Tencerová
Hana Tichá
Eva Trebatická

Roman Vaško
Iveta Venglošová
Daniela Veselovská
Alena Vokounová