Profesori a PK

V školskom roku 2018/19 máme na škole 55 profesoriek a profesorov, ktorí patria pod 10 predmetových komisií (“kabinetov”) a skoro všetci sú aj triednymi resp. zástupcami niektorej z tried.

Zoznam tried a ich triednych (náhradných triednych) profesoriek a profesorov:

Príma A Miroslava Fekiačová (Dana Gajdošová)
Príma B Matúš Miškovčík (Darina Jurčová)
Sekunda A Pavla Ňuňuková (Michal Eliáš)
Sekunda B Mária Balajková (Samuel Almássy)
Tercia Sylvia Martinkovičová (. Alexíková)
Kvarta Veronika Královičová (Katarína Sobeková)
Kvinta Lucia Dobrucká (Peter Urban)
Sexta Roman Vaško (Alena Vokounová)
Septima Juraj Holiš (Zuzana Folvarčíková)
Oktáva Iveta Venglošová (Dezider Andor)
I.A Miroslava Nitonová (Katarína Mochnacká)
I.B Marcela Kratkoczká (Barbora Jesenská)
II.A Štefan Horvát (Martin Kollár)
II.B Denisa Filová (Lenka Doležalová)
II.C Katarína Gulai (Emília Čellárová)
III.B Monika Porkertová (Lucia Šimová)
III.C Daniela Veselovská (Edita Držíková)
III.D Klaudia Knotková (Jaroslava Hrabalová)
IV.B Petra Hrašková (Tomáš Jajcaj)
IV.C Monika Rybárová (Jana Hýbalová Ovšáková)
IV.D Nadežda Bittnerová (Jana Gábrišová)