Profesori a PK

V školskom roku 2017/18 máme na škole 55 profesoriek a profesorov, ktorí patria pod 10 predmetových komisií (“kabinetov”) a skoro všetci sú aj triednymi resp. zástupcami niektorej z tried.