Profesori a PK

V školskom roku 2016/17 máme na škole 48 profesoriek a profesorov, ktorí patria pod 10 predmetových komisií (“kabinetov”) a skoro všetci sú aj triednymi resp. zástupcami niektorej z tried.

Kabinety

Zoznam predmetových komisií:

PK matematiky
PK anglického jazyka
PK biológie, chémie
PK dejepisu, občianskej náuky, výtvarnej a hudobnej výchovy, dejín umenia
PK fyziky
PK geografie, etickej výchovy, náboženskej výchovy, ekonómie
PK informatiky
PK nemeckého jazyka
PK slovenského jazyka a literatúry, umenia a kultúry
PK telesnej a športovej výchovy

Triedni

 
Zoznam tried a ich triednych (náhradných triednych) profesoriek a profesorov:

Príma – Sylvia Martinkovičová (Martina Košťálová)
Sekunda – Veronika Královičová (Michal Eliáš)
Tercia – Lucia Leskovjanská (Katarína Balanová)
Kvarta – Marcela Kratkoczká (Mária Godálová)

Kvinta – Juraj Holiš (Martin Kollár)
Sexta – Iveta Venglošová (Dezider Andor)
Septima – Lucia Šimová (Matúš Miškovčík)

1.B – Lucia Vojčíková (Monika Porkertová)
1.C – Daniela Veselovská (Edita Držíková)
1.D – Klaudia Knotková (Štefan Horvát)

2.B – Lujza Čipková Hamplová (Tomáš Jajcaj)
2.C – Monika Rybárová (Petra Hrašková)
2.D – Nadežda Bittnerová (Jana Gábrišová)

3.B – Miroslava Nitonová (Iveta Kohanová)
3.C – Roman Vaško (Katarína Gulai)
3.D – Dana Gajdošová (Emília Čellárová)

4.B – Zuzana Folvarčíková (Eva Trebatická)
4.C – Michaela Bartošová (Adriana Bahidská)
4.D – Jaroslava Hrabalová (Helena Kačová)

Abecedne

Abecedný zoznam profesorského zboru:

Dezider Andor

Viera Babišová
Adriana Bahidská
Katarína Balanová
Michaela Bartošová
Nadežda Bittnerová

Emília Čellárová
Lujza Čipková Hamplová

Edita Držíková

Michal Eliáš

Zuzana Folvarčíková
Zuzana Frková

Jana Gábrišová
Dana Gajdošová
Mária Godálová
Katarína Gulai

Juraj Holiš
Michaela Honcová
Štefan Horvát
Jaroslava Hrabalová
Petra Hrašková
Jana Hýbalová Ovšáková

Tomáš Jajcaj
Michal Ješš

Helena Kačová
Klaudia Knotková
Iveta Kohanová
Martin Kollár
Martina Košťálová
Veronika Královičová
Marcela Kratkoczká

Lucia Leskovjanská

Sylvia Martinkovičová
Matúš Miškovčík

Miroslava Nitonová

Gabriela Pavlendová
Gabriela Poláková
Monika Porkertová

Monika Rybárová

Lucia Šimová

Zuzana Tencerová
Eva Trebatická

Matej Uher

Roman Vaško
Iveta Venglošová
Daniela Veselovská
Lucia Vojčíková
Alena Vokounová