Profesori a PK

V školskom roku 2019/20 máme na škole 60 profesoriek a profesorov, ktorí patria pod 11 predmetových komisií (“kabinetov”) a skoro všetci sú aj triednymi resp. zástupcami niektorej z tried.

Zoznam tried a ich triednych (náhradných triednych) profesoriek a profesorov v školskom roku 2020/21:

Príma A Martina Brňáková (Eva Oláhová)
Príma B Katarína Mochnacká (Monika Rybárová)
Sekunda A Iveta Venglošová (Adrián Lysák)
Sekunda B Patrícia Poliačiková (Iveta Hricková)
Tercia A Darina Jurčová (Ján Spurný)
Tercia B Matúš Miškovčík (Petra Kořanová)
Kvarta A Nadežda Bittnerová (Marek Farkaš)
Kvarta B Samuel Almássy (Miriam Barnaby)
Kvinta Sylvia Martinkovičová (Michal Eliáš)
Sexta Veronika Královičová (Zuzana Folvarčíková)
Septima Petra Hrašková (Ivana Belková)
Oktáva Roman Vaško (Zuzana Frková)
I. A Juraj Holiš (Matej Uher)
I. B Klaudia Knotková (Zuzana Ungvarská)
I. C Ľuboš Masaryk (Mgr. Ľubica Srnáková)
II. A Lucia Šimová (Tatiana Tisovčíková)
II. B Katarína Sobeková (Jana Gabrišová)
II. C Tomáš Jajcaj Monika Gibová
III. A Miroslava Nitonová (Veronika Ťapajová)
III. B Marcela Kratkoczká (James Overton Fox)
IV. A Dana Gajdošová Štefan Horvát
IV. B Denisa Filová (Lenka Doležalová)
IV. C Daniela Veselovská (Viera Töröková)

Abecedný zoznam profesorského zboru: