Maturita

Maturita 2015/16

Externá časť

15. marec 2016 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
16. marec 2016 (streda) – v predmetoch anglický a nemecký jazyk
17. marec 2016 (štvrtok) – v predmete matematika
Náhradný termín: 12. – 15. apríl 2016

Ústna maturitná skúška

23. 5. – 10. 6. 2016
(náš termín sa určí neskôr)