Maturita

Maturita 2017/18

Externá časť

13. marec 2018 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
14. marec 2018 (streda) – v predmetoch anglický a nemecký jazyk
15. marec 2018 (štvrtok) – v predmete matematika
Náhradný termín: 10. – 13. apríl 2018
Opravný termín: 4. – 7. september 2018

Ústna maturitná skúška

21. 5. – 8. 6. 2018
(náš termín upresníme)