Maturita

Maturita 2018/19

Externá časť

12. marec 2019 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
13. marec 2019 (streda) – v predmetoch anglický a nemecký jazyk
14. marec 2019 (štvrtok) – v predmete matematika
Náhradný termín: 9. – 12. apríl 2019
Opravný termín: 3. – 6. september 2019

Ústna maturitná skúška

20. 5. – 7. 6. 2019
(náš termín upresníme)