Maturita

Maturita 2019/20

Externá časť
17. marec 2020 (utorok) – v predmete slovenský jazyk a literatúra
18. marec 2020 (streda) – v predmetoch anglický a nemecký jazyk
19. marec 2020 (štvrtok) – v predmete matematika
Náhradný termín: 31. marec – 3. apríl 2020
Opravný termín: 3. – 8. september 2020
„koronavírus“, presný termín čoskoro (30. marec – 30. apríl)

Ústna maturitná skúška
18. – 22. máj 2020 „koronavírus“, presný termín čoskoro (1. – 19. jún)

Videá NÚCEM-u

Ako funguje maturitná skúška?

Ako sa hodnotí externá časť maturity?

Ako prebieha maturitná skúška?

Viac o maturite na stránke NÚCEM-u.