Krúžky

Detailné informácie ohľadom navrhovaných krúžkov pre školský rok 2020/21 vám prišli správou cez EduPage.

V samostatnom okne si zoznam navrhnutých krúžkov môžete otvoriť tu.

Aktualizované pre školský rok 2020/21