Krúžky

V školskom roku 2018/19 ponúkame záujmové vzdelávanie hradené prostredníctvom vzdelávacích poukazov vydaných MŠ SR. Každý študent/ka si môže vybrať jeden krúžok. Krúžok sa otvorí pri minimálnom počte 12 ľudí. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aSc Agendy cez Žiacku knižku.

Ako riešiť logické úlohy / 2.-3.stupeň
Riešenie a vysvetľovanie postupov riešení rozličných logických úloh. Obťažnosť úloh sa prispôsobí úrovni účastníkov. Najznámejšie typy logických úloh: maľované krížovky, lodičky, ohrada. V prípade záujmu môže krúžok slúžiť ako príprava na majstrovstvá Slovenska v logických úlohách.
Termín: podľa dohody

Anasoft Litera / 3.stupeň
Interpretácia konkrétnych diel z projektu Anasoft Litera
Termín: Po dohode

Badminton / 3.stupeň
Tréning jednotlivých úderov a herných situácií. Účasť na súťažiach v badmintone pre SŠ.
Termín: Utorok alebo streda 15:00-16:30

Biologický krúžok / 2.stupeň
Náplňou krúžku je príprava na olympiádu z biológie kategória E (2.stupeň), spoznávanie a fotenie živočíchov a rastlín v prírode, príprava projektovej dokumentácie k BO.
Náplňou krúžku je príprava na olympiádu z biológie kategória E (2.stupeň), spoznávanie a fotenie živočíchov a rastlín v prírode, príprava projektovej dokumentácie k BO.
Termín: Štvrtok 15:00-16:30

Bridž / 2.stupeň
Bridž je najdokonalejšia kartová hra na svete a pritom jej princípy nie sú zložité. Je dokázané, že výrazne zlepšuje pamäť, čo potvrdili i výskumy z Kalifornie, kde pri testovaní skupiny žiakov, ktorá intenzívne hrala bridž, zaznamenali zvýšenie niektorých mozgových parametrov temer o 40%. Neuveriteľné a úžasné!
Termín: pondelok alebo streda 14:30-15:

Čínsky jazyk / 2.stupeň
Čínsky jazyk, základy písania a komunikácie, Konfuciov inštitút v BA
Termín: Pondelok 15:00-16:00

Čínsky jazyk / 3.stupeň
Čínsky jazyk, základy písania a komunikácie, Konfuciov inštitút v BA
Termín: Utorok 15:00-16:00

Debatný klub 3. stupeň
Nauč sa správne argumentovať
Termín: podľa dohody

Dejepisná súťaž Cheb / 3. stupeň
Príprava na najprestížnejšiu česko-slovenskú dejepisnú súťaž
Termín: Utorok 15:00-16:30, prípadne podľa dohody

Filozoficko-vedecké kolégium / 3.stupeň
Tutoriálovým spôsobom, ako na najlepších univerzitách sveta, budeme čítať úryvky z dôležitých kníh (Sofiin Svet, Freakonomics, Bod Zlomu, Výnimoční, …) a potom o nich disktovať a rozmýšľať. Kolégium je zároveň dobrou prípravou na štúdium humanitných vied v zahraničí, rozvíja kreativitu, kritické myslenie a pomáha porozumieť zložitému svetu.
Termín: podľa dohody, prvé stretnutie štvrtok 15:00

Geograficko – cestovateľský / 2. a 3. stupeň
Máš rád dobrodružstvo, cestovanie, outdoorové aktivity, turistiku? Chceš sa dozvedieť viac z geografie? Spoznať zaujímavých inšpiratívnych ľudí a ich pútavé cestovateľské zážitky? Zasúťažiť si v geografickej olympiáde? Tak príď medzi nás. Zopár obrázkov z našej činnosti aj na https://www.flickr.com/photos/152318852@N04/albums/72157685076707432
Termín: Streda 15.00-16.30, občas v sobotu, alebo podľa dohody

Grécky jazyk / 2.stupeň
Chceš sa naučiť jazyk krajiny, ktorá je jednou z medzinárodne najobľúbenejších turistických destinácií? Chceš, aby bol ten istý jazyk tvojím pracovným prostriedkom, nech už sa rozhodneš pre akékoľvek vedecké odvetvie? Viac ako 50 % vedeckej a umeleckej odbornej terminológie totiž pochádza práve z gréčtiny. Chceš sa naučiť jazyk, ktorý dal svetu základné pojmy z oblasti myslenia, filozofie, spoločnosti, demokracie, pomenoval vedy a mnoho iného? Poď a vyrazíme spolu na cestu do sveta umenia, hudby, divadla a kultúry.
Termín: Pondelok 15:00-16:30

Grécky jazyk / 3. stupeň
Chceš sa naučiť jazyk krajiny, ktorá je jednou z medzinárodne najobľúbenejších turistických destinácií? Chceš, aby bol ten istý jazyk tvojím pracovným prostriedkom, nech už sa rozhodneš pre akékoľvek vedecké odvetvie? Viac ako 50 % vedeckej a umeleckej odbornej terminológie totiž pochádza práve z gréčtiny. Chceš sa naučiť jazyk, ktorý dal svetu základné pojmy z oblasti myslenia, filozofie, spoločnosti, demokracie, pomenoval vedy a mnoho iného? Poď a vyrazíme spolu na cestu do sveta umenia, hudby, divadla a kultúry.
Termín: Streda 15:00-16:30

Krúžok pre olympionikov z chémie / 3. stupeň
Náplňou krúžku je príprava na chemickú olympiádu a iné súťaže pre 3. stupeň kategória A, B, C, prezentovanie a realizovanie zaujímavých chemických pokusov.
Termín: Štvrtok 15:00-16:30

Lego, robotika, programovanie (pre 2.stupeň)
Vzdelávanie formou hry. Rozvíjanie tvorivosti, algoritmického myslenia, prezentačných schopností a veľmi potrebnej tímovej práce. Príprava na súťaž FLL.
Termín: Utorok15:00-16:30

Literárny klub / 3.stupeň
Interpretácia lit. diel 20. a 21. storočia
Termín: Po dohode

Mladý historik / 2.aj 3.stupeň
Chceš sa stať súčasťou nášho tímu a vedieť viac o našej minulosti? Si súťaživý tip? Tak poď medzi nás. Naučíš sa veľa nového, spoznáš zaujímavé osobnosti a nových kamarátov, navštíviš múzeá, historické lokality. Máme úspešných študentov na dejepisnej olympiáde, na medzinárodných sťažiach. Zapájame sa do projektu Nenápadní hrdinovia. Zúčastňujeme sa rôznych besied, prednášok či už v škole alebo mimo školy. Tešíme sa na Teba.
Termín: Utorok 14:00 – 15:30

Mladý chemik / 3. stupeň
Krúžok je určený žiakom, ktorí si chcú rozšíriť obzor, doplniť vedomosti a riešiť chemickú olympiádu, C (prvé ročníky) a kat. B (druhé ročníky). 80% času sa budeme venovať teoretickej príprave a 20% rozvoju laboratórnych zručností. Tak neváhajte a pridajte sa 🙂
Termín: utorok/streda/štvrtok po vyučovaní – po dohode s vyučujúcou

OH Gamča 2018 / 2.stupeň
Príprava, pomoc pri realizácii, dozor na aktivitách OH
Termín: podľa potreby každý deň

OH Gamča 2018 / 3.stupeň
Príprava, realizácia, dozor na aktivitách spojených s OH
Termín: podľa potreby každý deň

Orientačný beh / 2. a 3. stupeň
Zopár obrázkov z našej činnosti, ktoré povedia viac než slová https://www.flickr.com/photos/152318852@N04/albums/72157685076707432
Termín: Utorok 15.00-16.30, alebo podľa dohody

Poďme spolu do divadla / 3.stupeň
Návšteva divadelných predstavení (SND, Astorka…), ktoré pomáhajú rozšíriť vedomosti zo svetovej a slovenskej literatúry
Termín: Akcia mimo školy vo večerných hodinách

Portugalčina / 3. stupeň

Termín: podľa dohody

Posilňovanie / 3.stupeň
Kruhový tréning
Termín: Streda 15:00 -16:30

Príprava na FO kategórie B a A/3. stupeň (tretí a štvrtý ročník)
Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie A a B a iné fyzikálne súťaže.
Termín: Pondelok 15:00-16:30

Príprava na FO kategórie D a C/3. stupeň (prvý a druhý ročník)
Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie D a C a iné fyzikálne súťaže.
Termín: Pondelok a Utorok 7:10-7:55

Príprava na FO kategórie E a F/2. stupeň (tercia a kvarta)
Príprava na fyzikálnu olympiádu kategórie E a F a iné fyzikálne súťaže.
Termín: Utorok 14:00-15:30

Príprava na Turnaj mladých fyzikov (TMF) / 3.stupeň
Krúžok je určený pre záujemcov o tímovú súťaž – Turnaj mladých fyzikov, v rámci ktorého budú riešiť zadanú úlohu
Termín: podľa dohody

Prírodovedný krúžok / 3.stupeň
Náplňou krúžku je teoretická a praktická príprava na olympiády z biológie, korešpondenčné semináre, pomoc pri SOČ,
Termín: Pondelok, Utorok 15:00 – 16:30

Ručné práce / 2. a 3.stupeň
Základy háčkovania a štrikovania, výroba dekorácií a doplnkov z vlny.
Termín: utorok 15:00-16:30

Ruský jazyk /začiatočníci/pokročilí 2.-3.stupeň
Naučiť základnú slovnú zásobu, konverzačné témy
Termín: Pondelok 14:00 -15:30

Šifry a stratégie ich riešenia / 2. stupeň
Riešenie rôznych druhov a vysvetľovanie postupov ich riešení. Príprava na súťaže v šifrovaní. Obťažnosť úloh sa prispôsobí úrovni účastníkov.
Termín: podľa dohody

Španielsky jazyk pre začiatočníkov / 3. stupeň

Termín: podľa dohody

Športové hry / 3.stupeň
Príprava na školské súťaže- volejbal, basketbal, florbal, bedminton
Termín: Utorok 15:00 – 16:30

Testové úlohy z matematiky pre 3.ročník
Cieľom krúžku je oboznámiť sa s rôznymi typmi testových úloh z matematiky a stratégiami riešenia testových úloh, naučiť sa zvoliť si správny time – management pri riešení testov. Monotematické testy budú zadávané elektronicky, rozbor jednotlivých úloh a ich riešení bude prebiehať osobne po dohode.
Termín: zadávané elektronicky, riešenia osobne po dohode

Testové úlohy z matematiky pre 4.ročník
Cieľom krúžku je oboznámiť sa s rôznymi typmi testových úloh z matematiky a stratégiami riešenia testových úloh, naučiť sa zvoliť si správny time – management pri riešení testov. Polytematické testy budú zadávané elektronicky, rozbor jednotlivých úloh a ich riešení bude prebiehať osobne po dohode.
Termín: zadávané elektronicky, riešenia po dohode

Tvorba šperkov / 2. a 3. stupeň
Chceš si vytvoriť krásny šperk? Príď medzi nás.
Termín: Utorok 15:00-16:30, prípadne podľa dohody

Vrcholové družstvo z matematiky
Príprava na prezenčné matematické súťaže, najmä matematickú olympiádu A, B, C, matematický náboj, Mathrace, Purple Comet a iné. Získané vedomosti a zručnosti žiaci využijú aj v korešpondenčných seminároch, napríklad KMS, STROM, PraSe aj v iných súťažiach ak Internetová matematická olympiáda.
Termín: Štvrtok 0.-1. vyučovacia hodina

Aktualizované pre školský rok 2018/19