Krúžky

V školskom roku 2016/17 ponúkame záujmové vzdelávanie hradené prostredníctvom vzdelávacích poukazov vydaných MŠ SR. Každý študent/ka si môže vybrať jeden krúžok. Krúžok sa otvorí pri minimálnom počte 12 ľudí. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom aSc Agendy cez Žiacku knižku.

Matematika

Vrcholové družstvo+

Čo: príprava na MO a iné súťaže
Pre koho: kvinta až oktáva/1. až 4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Martin Kollár

Vrcholové družstvo+

Čo: príprava na MO a iné súťaže
Pre koho: príma až kvarta
Kedy: streda 0.-1. vyučovania hodina
Kto: p.p. Matej Uher

Matematika je hlavolam +

Čo: Riešenie zaujímavých úloh z matematiky, ktorých cieľom je prehĺbiť a upevniť poznatky študentov z tohto predmetu a vedieť ich použiť aj mimo vyučovania
Pre koho: príma až oktáva/1.-4. ročník
Kedy: podľa dohody s vyučujúcim
Kto: p.p. Bartošová, p.p. Čipková Hamplová, p.p. Porkertová, p.p. Šimová

Testové úlohy z matematiky+

Čo: Cieľom krúžku je oboznámiť sa s rôznymi typmi testových úloh z matematiky, stratégiami riešenia testových úloh, vedieť si zvoliť správny time–management pri riešení testov a eliminovať tak stres
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Porkertová

Logika a sudoku +

Čo:
Pre koho:
Kedy: podľa dohody
Kto: p.p. Martin Kollár

Spoločenské hry +

Čo: Cieľom je i spoločenskými hrami rozvíjať tvorivosť detí – zoznámia sa s rôznymi typmi a druhmi spoločenských hier, jednotlivo i spoločne budú hľadať optimálne stratégie
Pre koho: príma až kvarta
Kedy: utorok 7. vyučovania hodina, štvrtok 8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Šimová

Slovenský jazyk a literatúra

Poďme spolu do divadla +

Kto: p.p. Veselovská
Vlastná stránka

Literárny klub +

Čo: Literatúra 20. storočia
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Holiš

Ruský jazyk

Ruský jazyk +

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Veselovská

Anglický jazyk

English club +

Čo:
Pre koho: príma – kvarta
Kedy: štvrtok 8.–9. vyučovania hodina
Kto: p.p. Vojčíková

English club +

Čo:
Pre koho: kvinta – oktáva/1.-4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Folvarčíková

Let’s talk in English+

Čo:
Pre koho: kvinta – oktáva/1.-4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Godálová

Let’s talk in English+

Čo:
Pre koho: príma až kvarta
Kedy: pondelok 8.-9. vyučovania hodina
Kto: p.p. Královičová

Chémia

Chémia pre 2. stupeň+

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Jajcaj

Biológia

Biológia pre 3. stupeň+

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Nitonová

Fyzika

Fyzikálna olympiáda A, B +

Čo:
Pre koho: septima a oktáva/3. a 4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Trebatická

Fyzikálna olympiáda C, D +

Čo:
Pre koho: kvita a sexta/1. a 2. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Trebatická

Fyzikálna olympiáda E, F +

Čo:
Pre koho: tercia a kvarta
Kedy:
Kto: p.p. Horvát

Dejepis & Náuka o spoločnosti

Mladý historik +

Čo:
Pre koho:
Kedy: utorok 8.-9. vyučovania hodina
Kto: p.p. Rybárová

Dejiny umenia+

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Rybárová, p.p. Hybalová Ovšáková

Mysli filmom – Filmový krúžok pre tých, ktorí chcú vidieť viac+

[OBRAZOK]
Čo:
Bavia ťa filmy?
Vidíš svoju budúcnosť v umení, žurnalistike či v masmediálnej komunikácii? Toto je krúžok pre teba!
Tím lektorov teórie a praxe ťa prevedie filmami, témami a postupmi až k praktickým cvičeniam.
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Rybárová
Projekt v spolupraci s Doc Alliance Academy finančne podporil Audiovizuálny fond.
Hľadaj nás na https://www.facebook.com/MysliFilmom/. Prihlásiť sa môžeš online na FB alebo na email myslifilmom@gmail.com do 25. septembra 2016.

Potulky históriou Slovenska (návštevy hradov a zámkov)+

Čo:
Pre koho:
Kedy: pondelok 8.-9. vyučovania hodina, exkurzie cez víkend
Kto: p.p. Miškovčík

Debatný krúžok+

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Miškovčík

Geografia

Filmový a cestovateľský krúžok +

Čo:
Pre koho: kvinta až oktáva/1. až 4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Eliáš

Výtvarná & Hudobná výchova

Handmade z vlny +

Čo:
Pre koho:
Kedy: štvrtok 7.-8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Porkertová, p.p. Šimová

Šitie šperkov +

Čo:
Pre koho:
Kedy: štvrtok 7.-8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Babišová

Informatika

Lego +

Čo:
Pre koho:
Kedy: streda a piatok 7.-8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Gajdošová

NEXUS: real life information technologies +

Čo: Krúžok o histórii a súčasnosti digitálnych technológii, ich problémoch a vplyvoch na bežný život, spoločnosť či súčasné umenie. Krúžok pozostáva z prednášok a diskusií s ľuďmi z praxe workshopov a exkurzií. Vítaní sú návštevníci všetkých vekových kategórií, ktorých zaujíma problematika a sú ochotní zúčastňovať sa a myslieť, konfrontovať svoje názory.
Pre koho:
Kedy: podľa dohody
Kto: p.p. Kevický
Vlastná FB stránka

Šport

Športové hry +

Čo:
Pre koho:
Kedy: štvrtok 7.-8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Andor

Športové hry +

Čo:
Pre koho:
Kedy: utorok 7.-8. vyučovania hodina
Kto: p.p. Venglošová

Orientačný beh „Outdoor“ (aktivity v prírode) +

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: p.p. Eliáš

„School“ workout +

Čo: Na tomto krúžku sa naučíš lepšie pohybovať, získať fyzickú kondíciu, vybuduješ si silový základ a mobilitu, ktorá sa ti zíde v bežnom živote (správne prevedenie cvikov – zhyby, drepy, kliky, stojka, mostík)
Pre koho: kvinta až oktáva/1. až 4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Martin Vrba

Strečing a mobilita+

Čo: Ponaťahuješ si kostru, svaly a rovno celé telo, naučíš sa špagát, zväčšíš rozsah ramien a iné
Pre koho: kvinta až oktáva, 1. až 4. ročník
Kedy:
Kto: p.p. Simon Štepánek

Pohybové hry+

Čo: Pohyb môže byť aj zábava, správne držanie tela, loptové hry
Pre koho: príma až kvarta
Kedy:
Kto: p.p. Simon Štepánek

OH Gamča+

Čo:
Pre koho:
Kedy:
Kto: