Školská psychologička

Školska psychologička na Gamči je pani Mgr. Pavla Teťáková, PhD.

Aktivity

Poradenstvo pri problémoch súvisiacich so školou alebo osobných problémoch.
Motivačné rozhovory.
Poradenstvo pri voľbe povolania.

Konzultácie

Nájdete ma v miestnosti pri pánovi školníkovi za Terciou B, v prípade zavretých chodbových dverí treba zazvoniť na zvonček na ľavej zárubni. Zastavte sa alebo mi predom napíšte na pavla.tetakova@gmail.com alebo tetakova1@gamca.sk a dohodneme si termín.

Vzdelanie

2013-2015 Doplňujúce pedagogické štúdium – psychológia, FiF UK Bratislava
2009-2014 PhD., Sociálna a pracovná psychológia, FSEV UK Bratislava
2002-2007 Mgr., Psychológia, FiF UK Bratislava

Odkazy na online zdroje

Na Facebookovej stánke Iuventy https://www.facebook.com/iuventa sa dajú zhliadnuť webináre pre pedagógov a pracovníkov s mládežou s Mgr. Martinom Kurucom, PhD. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Termíny a názvy webinárov sú nasledujúce:
18.11. Skupinová dynamika 1
20.11. Skupinová dynamika 2
25.11. Disciplína
27.11. Efektívna spätná väzba
2.12. Tvorba podporného prostredia
4.12. rešpektujúca komunikácia 1
9.12. Rešpektujúca komunikácia 2
11.12. Húževnatosť
14.12. Konštruktívne riešenie konfliktov
16.12. Ako (ne)byť motivátor a predsa motivovať

Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie https://vudpap.sk/aktuality/ sú dostupné webináre a iné metodické podcasty určené pedagogickým a odborným zamestnancom.

Materiály

Obrázky si stiahnete kliknutím na nich pravým klikom a „stiahnúť obrázok“.

< Naspäť na zoznam koordinátorov

Aktualizované pre školský rok 2020/21 (8. október 2020)