Školská psychologička

Školska psychologička na Gamči je pani Mgr. Andrea Malíšková.

Aktivity

  • poradenstvo pri problémoch súvisiacich so školou alebo osobných problémoch
  • motivačné rozhovory
  • poradenstvo pri voľbe povolania

Konzultácie

Napíšte mi prosim vopred na maliskova1@gamca.sk a dohodneme si termín.

Vzdelanie

2009 Mgr., psychológia, Filozofická fakulta UK Bratislava

Odkazy na online zdroje

Na Facebookovej stánke Iuventy https://www.facebook.com/iuventa sa dajú zhliadnuť webináre pre pedagógov a pracovníkov s mládežou s Mgr. Martinom Kurucom, PhD. z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Termíny a názvy webinárov sú nasledujúce:
18.11. Skupinová dynamika 1
20.11. Skupinová dynamika 2
25.11. Disciplína
27.11. Efektívna spätná väzba
2.12. Tvorba podporného prostredia
4.12. rešpektujúca komunikácia 1
9.12. Rešpektujúca komunikácia 2
11.12. Húževnatosť
14.12. Konštruktívne riešenie konfliktov
16.12. Ako (ne)byť motivátor a predsa motivovať

Na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie https://vudpap.sk/aktuality/ sú dostupné webináre a iné metodické podcasty určené pedagogickým a odborným zamestnancom.

Materiály

Obrázky si stiahnete kliknutím na nich pravým klikom a „stiahnúť obrázok“.

< Naspäť na zoznam koordinátorov

Aktualizované pre školský rok 2020/21 (8. október 2020)