Kalendár

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. 


Prvý polrok sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí sa 31. januára 2018 (streda).

Druhý polrok sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).


Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2017 a končia sa 31. októbra 2017. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).


Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 a končia sa 5. januára 2018. Vyučovanie sa začína 8. januára 2018 (pondelok).


Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok). 


Jarné prázdniny sú v termíne 5. marec – 9. marec 2018. Vyučovanie sa začína 12. marca 2018 (pondelok).


Veľkonočné prázdniny sa začínajú 29. marca 2018 (štvrtok) a končia sa 3. apríla 2018. Vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda). 


Letné prázdniny sa začínajú 2. júla 2018 (pondelok) a končia sa 31. augusta 2018.