Kalendár

Školský rok 2018/19 sa začína 1. septembra 2018. 


Prvý polrok sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa 31. januára 2019 (štvrtok).

Druhý polrok sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).


Jesenné prázdniny sa začínajú 31. októbra 2018 a končia sa 2. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).


Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019. Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).


Polročné prázdniny sú 1. februára 2018 (piatok). 


Jarné prázdniny sú v termíne 25. február – 1. marec 2019. Vyučovanie sa začína 4. marca 2019 (pondelok).


Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019. Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda). 


Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 a končia sa 31. augusta 2019.