Kalendár

Školský rok 2019/20 sa začína 1. septembra 2019.

Prvý polrok sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok).

Druhý polrok sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

Jesenné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2019 a končia sa 31. októbra 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

Polročné prázdniny sú 3. februára 2018. Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok)

Jarné prázdniny sú v termíne 17. február – 21. február 2020. Vyučovanie sa začína 24. februára 2020 (pondelok).

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 (štvrtok) a končia sa 14. apríla 2020. Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia sa 31. augusta 2020.