Administratíva

Zoznam administratívnych a iných pracovníčiek a pracovníkov na Gamči:

Sekretariát

Gabriela Katonáková

IT

Vladimír Kulich
Štefan Chromík
IT, WiFi a online

Školník

Peter Horňák

Vrátnica

Jana Gottgeizlová

Školská jedáleň (samostatný subjekt)

Rozália Orosová (Vedúca ŠJ)
O jedálni