Administratíva

Zoznam administratívnych a iných pracovníčiek a pracovníkov na Gamči v školskom roku 2018/19:

Sekretariát

Gabriela Katonáková

IT

Vladimír Kulich
IT, WiFi a online

Školník

Peter Horňák

Vrátnica

Eva Štemmerová
Ľubomír Kratkoczký

Školská jedáleň

Irena Seňanová (Vedúca ŠJ)