8-ročné matematické

Pre školský rok 2017/18 plánujeme do dvoch prím prijať 56 študentov a študentiek. Budúci školský rok bude prvý, kedy budeme mať dve prímy.

Osemročné triedy (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky sú už desaťročia vlajkovou loďou Gamče. Naša príma otvorená v školskom roku 1986/87 bola prvá príma na Slovensku v novodobom (česko)slovenskom školstve.

 
Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete tiež v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.