4-ročné všeobecné

Pre školský rok 2017/18 plánujeme do 1.B a 1.C prijať po 30 študentov a študentiek.

1.B a 1.C sú štvorročné triedy (gymnázium) so všeobecným štúdiom. Tieto triedy zvykli mať označenie „C“ a „D“, od budúceho školského roku to bude „B“ a „C“.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.