4-ročná matematická

Pre školský rok 2017/18 plánujeme do 1.A prijať 30 študentov a študentiek. Od budúceho školského roku bude mať 4-ročná matematická trieda označenie „A“, doteraz to bolo „B“.

Štvorročná trieda (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

 
Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.