4-roč. matematická

Pre školský rok 2018/19 môžeme do I.B prijať maximálne 30 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa študijného odboru 7902J s rozšíreným vyučovaním matematiky.

Štvorročná trieda (gymnázium) s rozšíreným vyučovaním matematiky je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetových komisiách a profesorskom zbore nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.