4-roč. exp. matematická

Pre školský rok 2018/19 môžeme do I.A prijať maximálne 22 študentiek a študentov. Táto štvorročná trieda pôjde podľa experimentálneho študijného odboru 7902J 01 gymnázium – matematika.

Štvorročná matematická trieda (gymnázium) je kratšou verziou našej vlajkovej osemročnej triedy.

 
Detaily jednotlivých povinných a voliteľných predmetov, resp. krúžkov, nájdete v sekcii Štúdium v častiach Predmety a Krúžky. Informácie o predmetovej komisii matematiky a ostatných, rovnako ako informácie o jednotlivých profesorkách a profesoroch, nájdete v sekcii Štúdium v časti Profesori a PK.

V nasledovných častiach tejto prijímačkovej sekcie stránky nájdete ďalšie informácie pre vaše rozhodovanie. Špeciálne dávame do pozornosti skúsenosti z prvej ruky – Vox Gamča.