Zvyšné predmety

Nižšie uvádzame mená naších najlepších (t.j. víťazi a úspešní riešitelia) reprezentantov a reprezentantiek v celoštátnych kolách zvyšných predmetových súťaží.

Legenda:
BO – Biologická olympiáda (teoreticko-praktická časť – kategória A)
DO – Dejepisná olympiáda (kat. A)
GO – Geografická olympiáda (kat. A)
ChO – Chemická olympiáda (kat. A)
OĽP – Olympiáda ľudských práv
G€ – Súťaž Generácia €uro (vrámci predmetu Ekonómia)

2015/16

DO
1. miesto Richard Hrivnák (kat. B)
3. miesto Samuel Rybár

G€
3. miesto (Ľubica Hamarová, Adam Harton, Adam Takács a Adam Rochovský)

ChO
4. miesto Juraj Májek
6. miesto Jakub Dávid Malina

2014/15

DO
2. miesto Richard Hrivnák (kat. C)
6. miesto Vanesa Lippová

GO
1. miesto Richard Hrivnák (kat. E)

ChO
12. miesto Juraj Májek

G€
Víťaz národného kola (Milan Valášek, Michal Buzaši, Matúš Kopunec a Marek Ondráš)

2013/14

DO
4. miesto Vanesa Lippová

2012/13

BO
9. miesto Daniel Glanc

ChO
21. miesto Daniel Glanc

OĽP
7. miesto Ondrej Garaj

G€
Víťaz národného kola (Šimon Tran, Ondrej Garaj, Albert Flak, Filip Klein a Jakub Polák)

2011/12

BO
6. miesto Štefan Moravčík

2010/11

BO
2. miesto Veronika Nógellová

OĽP
8. miesto Vu Duc Cuong

2009/10

BO
9. miesto Michal Ondruš

DO
12. miesto Slavomír Oslej

2008/09

2007/08

BO
9. miesto Erika Jamrichová

GO
7. miesto Marek Šebo

2006/07

BO
10. miesto Peter Wetzler

2005/06

BO
9. miesto Michal Májek

2001/02

GO
1. miesto – Zuzana Varadinová (kat. C)
2. miesto – Matej Blažek (kat. D)

2000/01

GO
2. miesto – Michal Lehuta (kat. C)

1999/2000

GO
2. miesto – Michal Lehuta (kat. D)

1998/99

GO
3. miesto – Michal Lehuta (kat. D)

1997/98

GO
3. miesto – Martin Maďar (kat. A)

1976/77

GO
1. miesto – P. Michálik (kat. B)

1972/73

GO (1. ročník)
2. miesto – P. Plesník (kat. B)