Zvyšné predmety

OĽP – Olympiáda ľudských práv

2013/14

OĽP
7. miesto Ondrej Garaj

2010/11

OĽP
8. miesto Vu Duc Cuong