Prehľad názvov

Gamča mala vo svojej histórii rôzne názvy. Prvé tri storočia sa menili veľmi zriedka a to hlavne kvôli zmene zriaďovateľa či vyučovacieho jazyka. Od pádu monarchie to bolo viac ako desaťkrát.

1627 1773 Collegium Posoniense
1773 1812 Archigymnasium Regium Posoniense
1812 1850 Archigymnasium Posoniense ord. s. Benedicti
1850 1861 Das k.k. Staats-gymnasium zu Pressburg
1861 1919 A Pozsonyi királyi katholikus fögymnasium
1919 1930 Československé reálne gymnázium v Bratislave
1930 1938 Masarykovo štátne reálne gymnázium v Bratislave
1938 1945 Prvé štátne slovenské reálne gymnázium v Bratislave
1945 1948 Prvé štátne gymnázium v Bratislave
1948 1953 Prvé gymnázium v Bratislave
1953 1959 Prvá jedenásťročná stredná škola v Bratislave
1959 1961 Dvanásťročná stredná škola Alexandra Markuša
1960 1961 Jedenásťročná stredná škola v Bratislave
1961 1962 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Bratislave
1961 1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Bratislave
1962 1970 Základná deväťročná škola Alexandra Markuša
1969 1970 Gymnázium
1970 1972 Gymnázium
1972 1992 Gymnázium Alexandra Markuša
1992 2002 Gymnázium
2002 dodnes Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava

Počas 60-tych rokov 20. storočia sa škola rozdelila na dve, keď v budove na Grösslingovej zostala základná škola a stredná škola resp. gymnázium sa presťahovala na Vazovovú ulici, aby sa následne spojili späť do gymnázia v pôvodnej budove.