Periodiká

Minimálne posledné storočie na našej škole vychádzalo viacero periodík až po súčasný Grösslink.

SHOCK

Shock bolo viackrát vzkriesené obľúbené neperiodikum pod lavicu počas devätdesiatych a nultých rokov.

PULZÁČIK

Kópia Pulzáčiku nájdená v archíve, pravdepodobne osemdesiate roky.

Náš smer

Humoristický časopis v štyridsiatych rokoch.

My

Vychádzal v náklade 250 kusov v tridsiatych rokoch.

Kde sme

Tridsiate roky.

Megafón

Takzvané nástenné noviny v tridsiatych rokoch.

Prameň ilustrácii: internety-a-gamca.sk