Mapa stránky

O škole
Nástenka
Kto sme
Základné údaje
Vedenie
Zverejňovanie
– – O zverejňovaní informácii
– – Výročné správy
– – Vzdelávací program
– – Školská inšpekcia
– – Voľné pozície
– – Verejné obstarávanie
– – Zmluvy a faktúry
– – Granty a projekty
Na stiahnutie
Kontakt
Čo máme za sebou
Úspechy
– – Naše úspechy
– – Matematika SK
– – Matematika INT
– – Fyzika SK
– – Fyzika INT
– – Informatika SK
– – Informatika INT
– – Zvyšné predmety
– – TV
– – Mimokurikulárne
História
– – Úvod do histórie
– – Zakladacie listiny
– – Prehľad názvov
– – Prehľad riaditeľov
– – Periodiká
Absolventi
Budova
– – Súčasná budova
– – Predchádzajúce budovy
– – V populárnej kultúre
– – Prehliadky & Prenájom
Na čom si zakladáme
– Poslanie
– Citát
Ako nám pomôcť
Zbierka
Som absolvent/ka

Prijímačky
Privítanie riaditeľky
Prijímačky 2017/18
Aké triedy otvárame
– – Úvod do tried
– – 8-ročné matematické
– – 4-ročná matematická
– – 4-ročné všeobecné
Kritéria prijatia
– – Prímy
– – 1.A
– – 1.B a 1.C
– – Prestup
Ako si podať prihlášku
Deň prijímačiek
Komunikácia a FAQ
Neviete sa rozhodnúť?
Prečo študovať u nás
Štatistiky
Vox Gamča
Deň otvorených dverí
Ako postupovať po prijímačkach
Výsledky prijímačiek
Ďalšie kroky
Praktické informácie
Finančná pomoc

Štúdium
– Študent/ka mesiaca
Praktické informácie
Kalendár
Rozvrh
Suplovanie
Miestnosti
Email
Plocha
Učebňa
Známky
Študijno-kariérne informácie
Predmety
Krúžky
Knižnica
Partnerské školy
Čas v zahraničí
Maturita
Certifikázy a testy
Vysoká škola
Kariéra
Ľudia
Profesori a PK
Koordinátori
Administratíva
Rady
Rada školy
Študentská rada
Rada rodičov
Gamča perpetua
Dokumenty, návody a tlačivá
Školský poriadok
IT, WiFi a online
Preukaz ISIC/Euro<26
Ostatné

Život
Mozaika
Fíčurky
V papučiach?
Úloha týždňa
Graf týždňa
#Mriežky
Občerstvenie
Jedáleň
– – O jedálni
– – Jedálniček
Bufet
CP
Know-how
Podujatia
Olympijské hry
– – Prestavenie
– – Ročníky
– – Sponzorstvo
Deň Európy
Časopis
GrössLink
Interné aktivity
Gamča na bicykli
– Gamčácky bežecký tím
Do divadla
CTK Osmóza
Externé aktivity
Riešky
Váš kúsok Gamče
Stánok s darčekmi